0902592829
banner 1
banner 2
Khuôn mẫu
Gia công ép nhựa
Dịch vụ gia công cơ khí chính xác
Sản xuất OEM
Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất

Máy CNC Hyundai Wia KF5600

Máy CNC Hyundai Wia KF5600

Máy CNC Makino F3

Máy CNC Makino F3

Máy CNC Makino V33

Máy CNC Makino V33

Schneider
FMK
Nissei
khách hàng 6
khách hàng 5
khách hàng 4
khách hàng 3
khách hàng 2
khách hàng